QRatio houdt zich bezig met het begeleiden en adviseren van bedrijven. Vanuit de financiële gegevens komen tot een analyse, een plan van aanpak en samen met de ondernemer kijken naar de beste mogelijkheden, fiscaal, juridisch en op andere voor u belangrijke vlakken. Wij zijn een zogenaamd full service kantoor, wat betekent dat u de administratie bij ons kunt onderbrengen, wij uw salarisadministratie en aangiften kunnen verzorgen en u volledig van dienst kunnen zijn op alle vakgebieden.


Belangrijk vinden we te vermelden dat voor ons de boekhouding en het jaarstuk slechts een basis vormen: Een basis die kwalitatief in orde moet zijn. Veel belangrijker vinden we de advisering en begeleiding, het sturen op resultaat en voor u -en samen met u- voorkomende zaken oppakken. Wij werken samen met een middelgroot regionaal accountantskantoor en met diverse specialistische ZZP-ers. 


Veel accountantskantoren concentreren zich op het jaarlijkse jaarrapport. Voor veel ondernemers is dit echter achteraf informatie met weinig toegevoegde waarde. De actualiteit waarin uw bedrijf zich bevindt is veel belangrijker. Daarop kunt u sturen, daarmee kunt u zaken aanpassen en veranderen. QRatio concentreert zich op deze actualiteit, het sturen op informatie en het samen met de ondernemer oppakken van de aspecten die hieruit afgeleid worden. Handelen in het heden. 


Het voeren van een boekhouding maar ook het rapporteren van tussentijdse gegevens heeft door de huidige technieken een behoorlijke verandering ondergaan. Wij maken graag gebruik van deze technieken om 100% efficiency te bereiken. Zo besparen we tijd en geld. 


 

 

Let op !

Ook genoeg van uw huidig boekhouder of van de hoge tarieven van uw accountant ? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ervaar dat het ook anders kan. Kwaliteit voor een eerlijke prijs. Geen verborgen tarieven maar heldere afspraken en duidelijke -van te voren afgesproken- tarieven. 

 

Starters en QRatio

Als starter zit je vaak met veel vragen. Hoe vraag ik een vergunning aan, welke rechtsvorm is belangrijk? Hoe ga ik samen werken? QRatio heeft ruime ervaring in de begeleiding van starters, 

Lees meer...

Financieren ? vraag het ons !

Financieren wordt tegenwoordig vaak als moeilijk ervaren. Toch zijn er legio mogelijkheden. Moderne vormen van financieren kunnen deel uitmaken van de totale financieringsportfolio.

Lees meer...

Bedrijfsovername ....

In welke levensfase bevindt uw bedrijf zich, startend, groeiend, volwassen of in de fase van verkoop ? In elke levensfase zijn er zaken die bijzondere aandacht behoeven. 

Lees meer...

Is BBZ een optie ?

Elk bedrijf maakt wel eens een fase door waarin het moeilijk is het bedrijf voort te zetten, vanwege te lage resultaten. Er zijn faciliteiten om door deze periode heen te komen. 

Lees meer...